↞رهبر انقلاب فرمودند: علاج دردهاي مزمن كشور در انتخابات پرشور و حضور عمومي مردم و انتخاب اصلح و مناسب در انتخابات رياست جمهوري است.
امروز : دوشنبه 31 خرداد 1400 بروزرسانی:1400/03/31

  • میگو           :159106
  • خاویار        :816
  • ماهی و سایر : 368417
  • مجموع        :528339

  • میگو           :31885
  • خاویار        :0.38
  • ماهی و سایر :111218
  • مجموع       :143103.4